Tuoterakenteet Koneen kasvun perustana!

Pääsin sivistämään itseäni sekä Nordic Business Forumiin että Management Eventsin järjestämään Supply Chain -tapahtumaan. Will Smithin lisäarvosta Pohjolan teollisuudelle on jo jonkin verran kirjoitettu, mutta 600Min SCM -tapahtumassa oli kiinnostavaa asiaa.

Seminaarin keynote-esityksessä Kone Oyj:n Director, Manufacturing Solutions, Pentti Puhakka nosti esiin mielenkiintoisen prioriteettilistan Koneen huiman globaalin kasvun edellytyksistä: Listassa ENSIMMÄISENÄ laitettiin tuoterakenteet kuntoon, jotta tuotteita voitaisiin valmistaa helposti eri tehtaissa! Jess! Ensimmäisen kerran urallani kuulen pörssiyrityksen johtajan mainitsevan sanan tuoterakenne – eikä siinä vielä kaikki: toisella kalvolla mainittiin sanat moduulirakenne ja yhteinen kieli – WAU!

source: Pentti Puhakka: 600Min SCM esitys

Kasvuresepti

Tämä oli rohkaiseva ulostulo tuotetietofanaatikoille. Puhakka esitteli tarkasti juuri sen reseptin, jota tällä foorumilla ollaan pitkään julistettu:

 1. Tuoterakenteet kuntoon tukemaan globaalia toimintaa
 2. Tehtaiden karsinta
 3. Jako A- ja C-prosesseihin
 4. Insinöörityön automatisointi
 5. Tuotteiden uusjako

Kun perustyö on tehty, päästään nauttimaan volyymieduista ja skaalautuvuudesta seuraavilla alueilla:

 1. Ulkoistaminen
 2. Uusi logistinen malli
 3. Moduulirakenne ja yhteinen kieli
 4. Varastojen optimointi

Saavutetut tulokset

Kun tähän perään heitetään Kone Oyj:n kasvuluvut viimeiseltä 10 vuodelta, ei voi kuin ihmetellä, mitä pitää vielä todistaa tuotetiedonhallinnan merkityksestä liiketoiminnalle:

 • Liikevaihto kolminkertaistui (3x)
 • Laitehuoltosopimusten määrä kaksinkertastui (2X)
 • Henkilöstömäärä kaksinkertastui (2x)
 • Liikevoitto viisinkertastui (5x)

Pakko vielä hehkuttaa, että kasvu ei lähtenyt siitä, että laitetaan taloushallinta kuntoon….

En nyt edeelleenkään väitä, että tuo perustyön tekeminen – tuotemallin määrittäminen ja hyvä modulointi – olisi helppoa tai nopeaa, mutta jos sen jättää tekemättä, niin se on ainakin varmaa, että hyödyt jäävät täysimittaisesti saamatta.

 • PDM Preacher
Mainokset

Tiikerinloikka tehokkuuteen

96.000.000 (yhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa) tuotevariaatiota hallitaan 20 (kahdellakymmenellä) säännöllä!

Tässä todellista tiikerinloikkaa, jota esiteltiin Taloussanomien järjestämässä seminaarissa menneellä viikolla.

Seminaarissa todistettiin väitteeni usean yrityscasen kautta: tehokas tuotehallinta on ylivoimaisesti tehokkain instrumentti tehokkuuden nostamiseen yrityksissä.

70/30 –> 30/70

Samuli Saarelan Kopar Oy:stä pitämä keynote edusti loistavaa esimerkkiä selviytymistarinasta talouden globalisoitumisen paineessa. Harmi ettei Jan Vapaavuori ollut paikalla. Olen pitkään ollut sitä mieltä, että Suomessa on kehittynyt valtava määrä teollista osaamista, joka lokakuuhun 2008 saakka toimi mainiona verkostona globaalien yritystemme tukena. Nyt kun päämiehet ovat luoneet alihankintaverkostonsa maailman kasvukeskuksiin, ovat lukuisat koneistukseen, hitsaukseen, laserleikkaukseen tai automaatioon erikoistuneet alihankkijayritykset tuskissaan kun tilauksia ei tule.

Olen sitä mieltä, että niitä tilauksia ei enää kukaan tule tekemään, vaan selvitäkseen yrityksen on alettava tuotteistamaan osaamistaan ja myytävä syntyviä tuotteita aktiivisesti pelkän alihankinnan sijaan.

Kopar on onnistunut kääntämään suhteen 70% alihankintaa 30 % omia tuotteita päälaelleen laman jälkeen ja liikevaihto on silti kasvanut. Omat IPR:t mahdollistavat skaalautumisen ja markkinointipäätökset ovat omissa käsissä.

Tuotehallinta johtoryhmän ja hallituksen agendalle

Kun tälle tielle lähdetään, nousee tuotekulttuuri siihen liittyvine prosesseineen ja tukijärjestelmineen uutena asiana yrityksen tärkeimmäksi asiaksi.

Tommi Isotalo Flowroxista edusti hieman kokeneempaa tuotekulttuuria. Kun tuotteita on toimitettu useita vuosia ja tuoteportfolio on kasvanut, alkaa painopiste siirtyä asiakasrajapintaan. Tarjousten tekemistä on suoraviivaistettava ja varmistettava, että myyjät eivät myy toimimattomia konfiguraatioita ja että valmistuksella on edellytykset vastata luvattuun toimitusaikaan. Tuoteportfolion eli tarjoomanhallinnan kehittämisellä Flowrox on valmis vastaamaan koviin kasvutavoitteisiinsa.

Massaräätälöinti ultimaattitavoitteena

Kun yritys pääsee starttaamaan idealla ”yksi tuote kaikkeen tarpeeseen”, on edellytykset luoda tuotearkkitehtuuri, jossa Vacon Oyj:n esimerkissä voidaan toteuttaa lähes sata miljoonaa tuotevariaatiota muutamilla säännöillä ja viilata koko tilaus-toimitusprosessi toimimaan automaattisesti. Nyt puhutaan todellisesta massaräätälöinnistä, kuten Mika Penttilä mainiosti esitteli.

Salainen kaava

Kaikki esiintyneet yritykset ovat toteuttaneet tehokkuuden noston seuraavalla yksinkertaisella kaavalla:

Tuotteistus + Nimikkeellistäminen + Automatisointi = TIIKERINLOIKKA

menestyksen kaava

menestyksen kaava

Kaavan tieteellisen tulkinnan esitteli vielä lopuksi TTY:n tutkija Antti Pulkkinen, joka kertoi FUDGE projektista.

Seminaarin aineisto on muuten saatavilla Taloussanomien sivuilta.

Tässä lokakuun saarna – ei saa jäädä tuleen makaamaan vaan pitää lähteä rohkeasti nimikkeellistämään.

-PDM Preacher