Digitalisoinnin pullonkaulat

Olen viime aikoina päässyt tutustumaan syvällisemmin tuotetiedonhallintaan kaupallisissa – sekä inbound että outbound – prosesseissa. (Tuotteellahan on tyypillisesti kolme toisistaan riippumatonta elinkaarta – tuotteen synnyttämiseen liittyvä elikaari, jota tyypillisesti PDM/PLM-järjestelmillä ratkaistaan, sitten on tämä kaupallinen elinkaari, jossa tuotetta ostetaan ja myydään, sekä viimeisenä tuotteen käytönaikainen elinkaari, johon kohdistuu huolto ja palvelutapahtumia). No nyt siis keskitytään kaupalliseen vaiheeseen. Markkinatalouden kannalta tämä on tietysti kaikkein kiinnostavin vaihe – siinähän syntyy kaupallista transaktiota, jolla koko kansantalous pyörii. E-business käsitteenä syntyi vuosituhannen vaihteessa, ja siitä lähtien näitä kaupallisia transaktioita ollaan paremmalla ja huonommalla menestyksellä automatisoitu, sähköistetty tai digitalisoitu, miksi sitä nyt milloinkin on haluttu kutsua. Raha liikkuu sähköisesti ja jopa enenevässä määrin virtuaalisesti. Laskujen lähetys ja hyväksyntä on digitalisoitu jo kattavasti. Ostolaskut tulevat ostajien ja tilausehdotusten tekijöille ennalta määritellyn workflown mukaisesti ja kiertonopeus paranee. Prosessissa vaan on yksi mutta; laskujen sisällön validointi.

Mitä löytyy laskuriviltä?

Mitä niillä laskuriveillä yleensä on? No yllätys, yllätys, pääsääntöisesti tuotteita ja nimikkeitä. Ne ovat kuitenkin laskuilla pelkästään tekstirivejä, joiden validointiin ei ole mitään automatiikkaa. Pahimmillaan (tai parhaimmillaan) kuvaus on 40 merkkiä pitkä, joka on satunnaisesti lyhennetty toimittajan järjestelmästä – ole nyt sitten varma, että laskulla on juuri ne tuotteet, joita olit aikonut ostaa.

Excel rules…

Tätä ongelmaa on yritetty parantaa kehittämällä katalogipohjaista ostoa, jossa myyjä ja ostaja sopivat, millä tarjoomalla kauppaa käydään ja millä hinnoilla. Kun set-up saadaan kuntoon myyjän ja ostajan välillä, homma rokkaa ihan mukavasti. Ongelmakohta siirtyy nyt myyjien eli toimittajen puolelle. Sähköisiä ostojärjestelmiä on markkinoilla useita ja kaikki haluavat tuotetiedot tietysti oman mallinsa mukaisesti. Pieni toimittaja joutuu mahdollisesti tuottamaan omasta tarjoomastaan kymmeniä erilaisia Excel-tiedostoja, joiden ylläpitäminen hintapäivitysten osalta on helposti tekemätön paikka. Kun ostajayritys vaihtaa ostojärjestelmänsä, joutuu koko toimittajaketju päivittämään Excel-kataloginsa uuteen formaattiin. Lopputulos on tietysti se, että niitä sähköisiä katalogeja ei ole saatavilla ja osto tapahtuu kuten ennenkin – ainahan ne ostolaskut voidaan skannata ja hyväksyä sähköisesti.

Rikkaat tuotetiedot framille

Koska markkina pitää huolen siitä, että erilaisia ERP- ja sähköisen kaupankäynnin järjestelmiä tulee olemaan, on tähän väliin syntynyt palveluntarjoajia, integraattoreita, jotka konvertoivat transaktiotiedot järjestelmien välillä. Ongelma tässä on se, että nämä ovat tyypillisesti point-to-point -ratkaisuja. Tämän päivän tarve kuitenkin on, että ostajalle on tarjolla ”kaikki maailman tuotteet”, joita hän voi vertailla ominaisuuksien ja hintojen perusteella. Kun jokin tuote, tuoteryhmä tai toimittajan tarjooma kiinnostaa, ostaja voi käynnistää sopimusneuvottelut ja lopputuloksena syntyy sopimus määritellystä katalogista hintoineen omaan ostojärjestelmään. Jotta eri toimittajat voisivat päästä mukaan ekosysteemiin, pitää tuotetiedon julkaisukynnyksen olla erittäin matala. Tämän jälkeen alkaa normaali markkinatalous purra. Toimittajan on pakko rikastaa tuotetietoaan, jotta se päätyy ostajien näkyville ja lopputuloksena kaikki hyötyvät – ostaja tietää mitä ostaa, kuluttaja tietää mitä saa ja myyjä myy sitä mitä ostetaan.
Tällä saarnalla 2015 käyntiin.

-PDM Preacher

Mainokset