Onko nimikkeestä hyötyä juuri minulle? Pragmaattinen nimikelaadun näkökulma

Perinteisten tiedon laatunäkökulmien syntaktisen ja semanttisen rinnalle on noussut, mielestäni varsin oikeutetusti, pragmaattinen tiedon laatunäkökulma. Pähkinänkuoressa pragmaattinen näkökulma  vastaa kysymykseen ”Onko siitä tiedosta mitään hyötyä juuri minulle?”.

Nimikkeen laatuvaatimukset

Nimikeinformaation laadukkuus on riippuvaista tarkastelunäkökulmasta.

Nimiketiedon tarvitsijoita on koko organisaation laajuudella, ja jokaisella omat tietotarpeensa sekä näkökulmansa nimikkeeseen. Tästä tietysti seuraa mielenkiintoinen sekametelisoppa – onko sillä nimikkeellä nyt juuri ne tiedot joita minä tarvitsen, vai pitääkö lähteä taas henkilökohtaiselle missiolle yhden nimikkeen laadun puolesta. Esimerkiksi logistiikkaa ei välttämättä voisi vähempää kiinnostaa kuinka hienosti suunnitteluinsinööri on saanut tekniset detaljit paikalleen, jos sieltä samaan aikaan puuttuu tullikoodaukset. Tähän törmätään nykypäivän organisaatioissa yhä laajemmin – valitettavasti.

Tämä pragmaattisen laadun kuilu nimikkeistössä on huomattavasti vaikeampaa nostaa esille, kuin suora objektiivisesti tarkasteltavissa oleva, syntaktinen nimiketiedon laatu. Laadun tarkasteluun kun tarvitaan subjektiivisesti kuvattuja laatukriteereitä hyvin eri näkökulmista.

Järjestelmämielessä tämä ei oikeastaan ole nykyisen, suunnitteluvetoisen PDM:n asia. Eikä mielestäni myöskään siitä laajennetun yrityksen PLM-järjestelmäkokonaisuuden. Ehkä kaikkein vähiten se on nykyisen muotijärjestelmän, MDM:n, asia. Kyse on jonkinasteisesta nimikeinformaation kokonaislaatuajattelusta ja nimikeinformaation subjektiivisen laadun hallinnasta, hienosti sanottuna. Pitänee keksiä jokin uusi kiva kolmikirjaiminen lyhenne.

– Janne Maijanen –

Mainokset