Tuotetieto on nyt Roimasti tärkeämpää!

Kesälomien alla pääsin mukaan mielenkiintoiseen järjestelyyn, jossa tuotetiedonhallintaa vietiin mukaan isompaan kokonaisuuteen. Jo kesän aikana on lamppuja syttynyt monessa paikassa, kun on ymmärretty, mitä hyvä tuotetieto merkitsee varastonhallinnassa,valmistuksenohjauksessa ja IoT:ssä – myyntitoiminnoista puhumattakaan.

Sisälogistiikkaongelmia kymmeniä vuosia ratkaisseet kaverit heräsivät siihen tosiasiaan, että he paikkailevat tuotetietoja logistiikkaprosesseissa (milloin milläkin työkalulla SQL:stä jeesusteippiin), ja olisi mieletön etu, jos niihin ongelmiin puututtaisiin jo yläjuoksulla, kun tieto lähtee liikkeelle.

ERP ratkaisee kaiken?

Toisaalta surullista todeta, kuinka paljon edelleen eri järjestelmät toimivat omissa siiloissaan, omalla datallaan. Isot ERP-toimittajat eivät tätä asiaa ratkaise yhtään paremmin –  ehkä jopa huonommin. Transaktiohin ja konsernin konsolidointiraportointiin kehitetyt järjestelmät käsittelevät liiketoimintaobjekteja ainoastaan em. draivereiden pohjalta. Ne jättävät aukon syvällisempään asiakastiedon käsittelyyn, lattiatason työnohjaukseen tai tällä foorumilla erityisen kiinnostuksen kohteena olevaan tuoteinformaatioon. Jos isot nimeltä mainitsemattomat ERP-toimittajat samalla tekevät täydentävien järjestelmien integroinnin hankalaksi teknisesti tai lisenssipoliittisesti, ei tästä hyödy kukaan – ei ainakaan asiakas.

siilot

Omakin ymmärrys on jo lyhyellä matkalla laajentunut Roimasti ja uusia kolmikirjaimisia lyhenteitä, joita aiemmin en ollut kuullutkaan, on noussut kahvipöytäkeskusteluihin. Yllättäen ERP-scopen ulkopuolelta löytyy paljon erillistoimintoja, joihin tarvitaan omia järjestelmiä – on mommia (MOM), messiä (MES), vemssiä (WMS), ym. mutta yllättäen ja pyytämättä kaikissa järjestelmissä käsitellään tuotetietoa ja se tulee ”jostain” milloin missäkin muodossa, tai jos ei tule, niin naputellaan itse.

Varastopaikka vs. varastointiperuste

Todella mielenkiintoinen havainto on se, että nimikkeen varastopaikka on tyypillinen ERP- attribuutti – tämän kaikki ymmärtävät. Mutta mikään olemassaoleva järjestelmä ei tallenna esimerkiksi varastointiperustetta – eli onko tuote räjähdysherkkä tai helposti syttyvä, mitkä ovat varastointidimensiot, ABC-luokka tai esim myyntiaika. Näitä tietoja tarvitaan, jotta varastologistiikkaa päästään optimoimaan! Varastopaikkaa joudutaan, tai sitä kannattaa, vaihtaa monistakin syistä. Jos esimerkiksi jonkun tuotteen myyntiaika on päättymässä, kannattaa tuote sijoittaa toimituskeskuksessa lähelle lähtöporttia. Joten jos nimikkeestä tiedetään vain varastopaikka, joku joutuu tekemään paljon turhaa työtä uuden varastopaikan määrittelemiseksi.

tuotetietomaster

Olen saarnannut tuotetiedon roolista liimana eri prosessien ja järjestelmien välillä pitkään. On mahtavaa huomata, mikä potentiaali sillä todellisuudessa on! ICT Standard Forumin julkaisema informaatioarkkitehtuurimalli alkaa purra myös käytännössä. Viime aikoina olen jo kuullut julistuksia, että yritysintegraatioon tai järjestelmähankkeeseen mennään data edellä, mikä kuulostaa aika vallankumoukselliselta tietohallintojohtajien suusta kuultuna.

Ja lopuksi Mattia ja Teppoa siteeraten: Kaiken takana on nai… eikun siis…  nimike!

-PDM Preacher

Mainokset

Master Data on kuollut …

Kävin tuossa kuuntelemassa ICT Standard Forumin julkistuksen – Tietohallintomalli 3.0. Massiivinen paketti tietohallinto-onaniaa, mutta oli siinä paljon aivan järjellistäkin asiaa. Itseäni kiinnosti eniten datan ja etenkin tuotetiedon rooli tässä kokonaisuudessa. ”Master Data” terminä on lähtenyt lapasesta jo aikaa sitten, eikä kukaan osaa sanoa, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan. Sana ”master” vie helposti ajatukset lentoon ja sen varjolla Master Data -hankkeisiin yritetään sovittaa kaikki mahdollinen informaatio. Käytännössä Master Datan ylläpito jää IT-ihmisten harteille ja maailmaa syleilevät määritykset jäävät realisoitumatta yksinkertaisesti sen takia, että sellaista virtuoosia ei mistään talosta löydy, joka hallitsee edes nimikkeestä kaikki mahdolliset tiedot toiminnallisista attribuuteista varastopaikkoihin ja eri maiden arvonlisäkannoista tullikoodeihin. Huovisen Juhan porukka on tehnyt tässä aiheellisen uskonpuhdistuksen ja Master Datan sijaan Tietohallintomalli 3.0:ssa puhutaankin Core Datasta.

Core Data

… eläköön Core Data

Core Data on nimensäkin mukaisesti se pienin yhteinen nimittäjä, jolla data integroidaan eri liiketoimintaympäristöihin (Domain Architecture). Eri toiminnat jalostavat dataa omien tarpeittensa lähtökohdista. Ei myöskään sekoiteta transaktio-dataa ja staattista tietoa. Core Data on minimissään yksilöivä tunniste, jota eri järjestelmät hyödyntävät. Nimiketiedon osalta yksilöivän tunnisteen, siis nimikekoodin lisäksi Hyvän Nimikkeen Core Dataan lisäisin stardardoidun, kielituetun kuvauksen sekä toiminnallisen luokittelutiedon, joka kuvaa nimikettä itsenäisenä oliona. Käyttökohdekohtaiset luokittelut, kuten vaikkapa ostokategoriat, kuuluvat sitten sovelluskohtaiseen kerrokseen.

Asiakas ulkokehällä

Kaiken kaikkiaan Tietohallintomalli on hyvä raami kaikelle tekemiselle ja kehittämiselle ja vaikka kohderyhmänä on selkeästi erittäin isot yritykset (>10B€) on joka osiossa myös eri kokoluokan yritysten tarpeet mielestäni huomioitu hyvin erilaisina suosituksina.

Jos tästä Tietohallintomallista haluaa jotain kriittistä palautetta antaa, niin onhan se, kuten alussa totesin, erittäin massiivinen IT-toimintojen egoistinen yilistysveisu. En ole muuten pitkään aikaan nähnyt kalvoa, jossa asiakas ja tuotetiedot ovat joutuneet ulkokehälle.

ED_Enterprise_Development_Responsibilities

No kyllä tässä kuvassa rehellisyyden nimissä ihan hyvä idea on, mutta toisaalta ko. julkistustilaisuudessakin kuulin monta kertaa valituksen: ”Johto ei ymmärrä IT:tä”. Voisiko tämän kääntää myös toisinpäin johdon valitukseksi: ”IT ei ymmärrä bisnestä”. Vaikka IT onkin tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa, on yritysten varsinainen tehtävä kuitenkin tuottaa arvoa asiakkailleen tuotteiden ja palveluiden kautta. Tästä egosentrisestä maailmankuvasta, jossa se oma toiminta kuvataan aina keskelle, voisin kirjoittaa jatkossa enemmänkin, mutta näillä ajatuksilla kohti kesälaitumia…

– PDM Preacher